Ciekawy ogród

Planując wygląd ogrodu, bez względu na jego powierzchnię, warto tak zaaranżować roślinność i elementy ozdobne, by w efekcie prezentował się tak, aby można było powiedzieć, iż to naprawdę ciekawy ogród. Na niebanalne urządzenie działki pozwolą takie sztucznie utworzone elementy, jak wzniesienia, skarpy czy pofałdowania terenu. Nadadzą one ogrodowi dynamiki. Zastosowanie takich rozwiązań może mieć dwojaki wpływ na wygląd ogrodu, w zależności od jego wielkości, w małych przydomowych ogródkach da wizualny efekt większej przestrzeni, zaś w dużych i rozległych, przełamie monotonię dużej powierzchni. Dodatkowym plusem ukształtowania wzniesień jest możliwość wykorzystania ziemi spod fundamentów.

Kształt i formy ewentualnych wzniesień i pofałdowań będą w dużej mierze zależały od rodzaju grunt oraz tego czy nasz ciekawy ogród ma być na terenie płaskim czy spadzistym. jak wspomniano, wzniesienia można wykonać z gleby spod fundamentów, można je również ukształtować z pospółki czyli naturalnej mieszanki piasku i żwiru. tworząc nasypy mamy okazję ukrycia różnych niepotrzebnych odpadów pozostałych po budowie domu, jak np. gruz czy kamienie z wykopów. Należy tu zaznaczyć, że do kształtowania wzniesień ogrodowych nie stosuje się wierzchniej warstwy gleby czyli humusu, ponieważ na skutek gnicia zawartych w nim substancji organicznych, zmniejsza on swoja objętość i grunt nie jest przez to stabilny. Niekorzystnym do tego materiałem jest również glina czy torf pęcznieją pod wpływem wilgoci i uniemożliwiają przepuszczanie wody w głąb gruntu.

Kształtując teren ogrodu należy zasypać wszystkie dziury i wyrównać nierówności, niwelując je do poziomu sąsiednich działek, ale z zachowaniem niewielkiego spadku w stronę ogrodzenia, aby woda mogła swobodnie spływać z działki. Należy również oczyścić teren z pozostałości po budowie, chociażby w sposób opisany powyżej, czyli stosując do budowy, a konkretnie wypełnienia wzniesień i pagórków. Usuwa się również tzw. samosiejki krzewów i drzew. Potem wybieramy miejsca, w których uformujemy wzniesienia czy pofałdowania.

Wiemy już gdzie i z czego formować zaplanowane nierówności terenu. Ważne jest jednak również to, jak je formować. Zaleca się aby stoki pagórków miały łagodne nachylenie, maksymalnie 30 stopni w przypadku pokrycia ich trawnikiem, a 45 stopni dla pagórków porośniętych roślinami jak krzewy czy kwiaty. Jeśli z jakiś powodów pragniemy mieć wzgórze bardziej strome, wówczas powinien być zastosowany murek oporowy. Należy również pamiętać, że pagórki tworzy się po uprzednim zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu – humusu.

Jeśli chodzi o wysokość pagórków, takie nie wyższe niż jeden metr można wykonać z samej ziemi. Jednak wyższe wymagają wzmocnienia w postaci gruzu na ich spodzie. Wierzchnia warstwa o grubości około 20 cm musi być wykonana z żyznej gleby, odpowiedniej dla roślinności. Przy planowaniu wzniesień jedynie pokrytych trawnikiem, warto rozważyć zastosowanie trawy z rolki. Układa się jej pasy wzdłuż stoków. Na szczytach wzniesień ziemia jest bardziej sucha, należy więc stosować tam mniej wymagające rośliny, takie jak byliny i krzewy – sasanki, przylaszczki czy berberysy.

Author: e-dom.eu

Podobne posty