Co zawiera projekt domu ?

Zdarza się tak, że mamy już wybrany projekt domu, jednak gdy już otrzymamy dokumentację techniczną nie do końca potrafimy ją czytać lub też sprawdzić czy wszystkie niezbędne informacje się w niej znajdują. Dziś więc podpowiadamy jak sprawdzić co zawiera projekt domu?

Projekt domu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:
Opis techniczny powinien zawierać wszystkie podstawowe założenia funkcjonalne budynku, jak również jego lokalizację, zestawienie powierzchni – użytkowej, zabudowy oraz całkowitej, zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń, a ponadto opis materiałów wykończeniowych oraz rozwiązania technologiczno – materiałowe.

Część rysunkowa projektu obejmuje:

Rzuty – rzuty fundamentów, które powinny obejmować zarówno ławy jak i ściany fundamentowe, głębokość posadowienia fundamentów oraz osie budynku. Kolejnymi rzutami są rzuty poszczególnych kondygnacji użytkowych budynku, które zawierać powinny wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie oraz wielkość otworów zarówno okiennych jak i drzwiowych, konstrukcję budynku, jak również lokalizacje urządzeń sanitarnych czy też przykładową aranżację wnętrz. W rzutach powinna być również przedstawiona więźba dachowa oraz rzut samego dachu, zawierające układ elementów konstrukcyjnych, kształt, wymiary oraz kąt nachylenia połaci dachu oraz sposób odwodnienia.

Projekt domu powinien zawierać również przekroje.
Dodatkowo projekt powinien zawierać informacje związane z zestawieniem stolarki, więźby dachowej, materiałów budowlanych, obrys domu oraz informacje związane z Bezpieczeństwem i Ochroną zdrowia podczas budowy (BIOZ).

PROJEKT KONSTRUKCYJNY:
– Opis techniczny, do projektu konstrukcyjnego
– Obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych
– Schematy konstrukcyjne
– Zestawienie stali
– Rysunki wykonawcze elementów oraz detali konstrukcji

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, C.O. ORAZ GAZOWEJ, KTÓRY POWINIEN ZAWIERAĆ :
Opis techniczny:- instalacji wodno-kanalizacyjnej;- centralnego ogrzewania;- instalacji gazowej- rysunki techniczne wszystkich elementów instalacji wraz z ich rozmieszczeniem oraz rzuty- schemat połączeń wodomierza i gazomierza.

PROJEKTY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, KTÓRY POWINIEN ZAWIERAĆ: – Opis techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej
– schemat ideowy instalacji elektrycznej
– rysunek elementów instalacji elektrycznej przedstawiony na rzutach w skali 1:100

 

Co jeszcze zawiera projekt domu?

Projekt architektoniczno-budowlany jest częścią projektu budowlanego, który jest podstawą do wydania Decyzji o pozwoleniu na budowę.

ŚCIANY BUDYNKU
Jak odróżnić ściany nośne od działowych?
Ściana nośna
Ściana nośna to ściana wewnętrzna lub zewnętrzna budynku. Jej głównym zadaniem jest przede wszystkim przenoszenie obciążeń – dlatego też należy pamiętać, iż jakiekolwiek modyfikacje tych ścian mają wpływ na całą konstrukcję budynku. Mają one również wpływ na fundamenty budynku. Ściana działowaŚciany działowe pełnią funkcję wydzielenia pomieszczeń. Wszelkie zmiany ich lokalizacji są niemalże nieograniczone i możliwe do przeprowadzenia zarówno na etapie adaptacji, jak również na etapie budowy domu.

Warstwy ścian zewnętrznych
Informacje o poszczególnych warstwach ścian znaleźć powinny znajdować się zarówno w opisie technicznym, rzucie parteru jak i odpowiednich przekrojach. Podczas adaptacji można zmieniać rodzaj stosowanych materiałów. Należy tu jednak pamiętać aby parametry techniczne nowo wybranych materiałów nie miały gorszych parametrów wytrzymałościowych oraz izolacyjnych, od tych które znajdują się w pierwotnym projekcie.

Na poszczególnych rysunkach w projekcie oznaczane są:
– Pustaki ceramiczne lub pełna cegła
– Beton zbrojony
– Bloczek z betonu komórkowego
– Elementy betonowe
– Bloczki wapienno-piaskowe
– Warstwy izolacji przeciwwilgociowe
– Warstwy izolacji termicznej

Na rysunkach znajdziemy również informacje dotyczące wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, czy też wysokość parapetu.
W rzutach używane są symbole dotyczące rozmieszczenia elementów takich jak:
– Kuchenka, lodówka, zmywarka, pralka
– Kominek
– Kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe
– Kratka odpływowa
– Rura spustowa
– kanały wentylacyjne i dymowe- itp.

W opisie technicznym oraz rysunkach konstrukcyjnych znajdują się również informacje dotyczące stropu oraz podciągów. Podciągi są elementami konstrukcyjnymi, które stanowią zazwyczaj podporę dla stropu, belek nośnych oraz ścian i słupów konstrukcyjnych. Podciągi przenoszą obciążenia na inne elementy nośne.

Author: e-dom.eu

Podobne posty