Gwarancja na okna

Wypełniając otwór okienny, powinniśmy zwrócić uwagę na to jaka jest gwarancja na okna, ponieważ w przypadku usterek lub wad, pozostaje nam do wyboru tylko gwarancja lub rękojmia. Gwarancja na okna jest pisemnym zapewnieniem producenta o jakości oferowanego przez niego towaru, określającym postępowanie w sytuacji gdy ujawnią się wady produktu. Za ich naprawę lub ewentualną wymianę odpowiedzialny jest najczęściej producent. Jednak może za nią odpowiadać również sprzedawca.

Podczas zakupu powinniśmy dowiedzieć się czego dotyczy gwarancja na okna. Nie zawsze obejmuje ona całe okna. Może obejmować jedynie jego poszczególne elementy, jak na przykład szyba, profil czy też okucia. Oczywiście najlepszym wyborem dla nas, będzie wybór producenta oferującego gwarancję na całe okno.
Każdy producent indywidualnie ustala okres gwarancji. Warto pamiętać, że okres gwarancji na poszczególne elementy okna może się różnić od siebie. Należy więc dokładnie zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

Gwarancja na okna nie powinna być udzielana ustnie, lecz w formie pisemnej. Dokument taki powinien posiadać pieczątkę, podpis oraz datę sprzedaży. Muszą być również określone wszelkie warunki gwarancji, okres obowiązywania, obowiązki producenta i użytkownika. Karta gwarancyjna powinna również zawierać informacje takie jak np. właściwości izolacyjne, akustyczne i statyczne okna. Gwarancje nie obejmują raczej usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania. Powinniśmy więc uważać np. montując samodzielnie rolety, ponieważ jeśli zostanie z naszej winy naruszona konstrukcja okna, ponieważ w takim wypadku usterka nie zostanie uwzględniona w ramach gwarancji.

Zazwyczaj to prawidłowy montaż okien, przeprowadzony przez doświadczoną, przeszkoloną ekipę jest warunkiem do skorzystania z gwarancji. Należy go wykonać ściśle według wskazań producenta, z zachowaniem rygorystycznych norm oraz instrukcji.

Author: e-dom.eu

Podobne posty