Instalacja odgromowa

Piorunochron został wynaleziony w roku 1752 i w podobnej do pierwotnej postaci przetrwał do dnia dzisiejszego. Jakie są normy i przepisy stosowania instalacji odgromowej? Pierwszy piorunochron zainstalował we wrześniu, 260 lat temu Beniamin Franklin uważany za ojca tego wynalazku. Jednak mimo iż minęło już 260 lat nadal nie wszyscy wierzą w jego przydatność oraz zasady działania. Dlatego też postanowiliśmy przybliżyć wszystkim budowę oraz zasadę działania instalacji odgromowej.

Mimo iż u wielu osób wyładowania atmosferyczne wywołują strach, niemal wszyscy którzy planują budowę domu zastanawiają się czy instalacja odgromowa jest konieczna i czy można z niej zrezygnować. Warto więc pamiętać, że piorun który wygląda zwłaszcza na nocnym niebie, zjawiskowo, może wyrządzić ogromne szkody. Dlatego właśnie warto zabezpieczyć dom przed negatywnymi skutkami burzy.

Przejęcie i uziemienie, czyli odprowadzenie prądu, to główne zadanie instalacji odgromowej. Powinno się to oczywiście odbywać w sposób, który będzie bezpieczny dla osób przebywających w budynku. Dodatkowo piorunochrony zapewniają bezawaryjne działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które znajdują się w naszym domu.

Instalacja odgromowa – główne elementy

Mówiąc w dużym uproszczeniu, instalacja odgromowa jest zespołem metalowych prętów, które mocuje się na dachu i łączy z ziemią.
W skład instalacji wchodzą:
Zwody – górna część instalacji odgromowej. Ich zadaniem jest bezpośrednie przejęcie prądu w chwili uderzenia.
Zwody sztuczne to przewody metalowe zbudowane ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub miedzi, które w zależności od rodzaju dachu oraz materiału, z którego jest wykonany, montowane są pionowo lub poziomo. Ich grubość powinna wynosić przynajmniej 6 mm. W przypadku dachów płaskich zwody montuje się na każdej krawędzi dachu na niskich wspornikach. Jeśli zaś dach jest spadzisty, zwody montowane są wzdłuż kalenicy, po krawędzie dachu które są równoległe do kalenicy. Aby instalacja była skuteczna musi osłaniać wszystkie elementy dachu, które wystają. Należy więc pamiętać o zabezpieczeniu kominów, anten czy wylotów wentylacyjnych.
Zwody naturalne to metalowe części budynku. Zaliczymy tu balustrady, rynny, poręcze i inne elementy, przez które energia elektryczna może zostać odprowadzana do ziemi.

Przewody odprowadzające to elementy, które łączą ze sobą zwody z uziomami. Budynek na który zainstalowana jest instalacja odgromowa powinien posiadać przynajmniej dwa metalowe przewody odprowadzające. Montuje są najczęściej na elewacji budynku w odległości nie mniejszej niż 2 cm od ściany lub wzdłuż rynien i rur spustowych.

Uziomy metalowe elementy instalowane w ziemi. Mają za zadanie przejęcie prądu i bezpieczne rozproszenie go. Ich rolę mogą pełnić elementy zbrojenia budynku, wszelkie metalowe elementy konstrukcyjne lub metalowe rurociągi. Istnieją również uziomy pionowe – metalowe pręty, które wbija się w ziemię przy zejściach przewodów odprowadzających. Należy pamiętać aby wszystkie elementy, pełniące rolę uziomów dobrze przewodziły prąd.

Instalacja odgromowa – przepisy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek wykonania instalacji odgromowej na budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej, domach wyższych niż 15 metrów i o powierzchni przekraczającej 500m2. Nie znaczy to jednak, że podczas budowy domu jednorodzinnego powinniśmy z takiej instalacji rezygnować. Nawet jeśli nie istnieje zagrożenie, że uderzenie pioruna wywoła pożar budynku, warto pomyśleć o ochronie instalacji elektrycznej.

Normy określające warunki doboru oraz wykonania instalacji odgromowej
PN – IEC 60364-4-443 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN – 86/E – 05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN – 89/E – 05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN – 92/E – 05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN -IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP. Zasady ogólne.
PN – IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP. Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN – IEC 61024-1:2001 Ap1: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN – IEC 61024-1-1:2001 Ap1: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN – IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń odgromowych

Instrukcje i warunki techniczne wykonania i odbioru określone przez producenta wyrobu.

Author: e-dom.eu