Instalacje centralnego ogrzewania

Często inwestorom budującym swój pierwszy dom wydaje się, że montaż instalacji to nieskomplikowana sprawa i niemal każdy może ją wykonać. Otóż nic bardziej błędnego. Pozornie łatwe do wykonania instalacje mogą wskutek popełnionych błędów przysporzyć właścicielom niemało kłopotów. Podobnie jak instalacje centralnego ogrzewania . Błędy mogą powstać już na etapie projektu instalacji, a najczęściej mogą dotyczyć:

  • nieprawidłowego wyboru mocy źródła ciepła jeszcze na etapie projektu) oraz jego przewymiarowania,
  • zbyt wysokiego ciśnienia dyspozycyjnego,
  • wyboru złych grzejników,
  • nietrafnego umiejscowienia czujników temperatury,
  • montażu niezgodnie z projektem.

Pierwszy problem pojawia się w sytuacji, gdy projekt nie zostanie opracowany w oparciu o faktyczne dane związane z ogrzewanym budynkiem, a na podstawie teoretycznych, nierzeczywistych wielkości. Dane niezbędne to porządnie policzone straty ciepła, które z kolei umożliwiają ustalenie mocy jego źródła. Następstwem złych obliczeń lub ich braku będzie zbyt niska temperatura, ponieważ straty ciepła nie będą doszacowane, a w związku z tym źródło ciepła będzie miało zbyt małą moc, żeby zapewnić odpowiednią temperaturę w całym budynku, we wszystkich pomieszczeniach, bez względu na ich odległość od tego źródła ciepła. Z drugiej strony, jeśli straty ciepła zostaną przeszacowane, wówczas przykrą niespodzianką dla właściciela będą niepotrzebnie zawyżone koszty ogrzewania. Nieprawidłowości w obliczaniu strat ciepła mogą sięgać nawet połowy faktycznej wartości, ponieważ każdy budynek jest inny, ma swoją specyfikę, najczęściej niezbieżną ze statystycznym modelem. Przy szacowaniu projektant musi również uwzględnić rodzaj i skuteczność termoizolacji budynku czy rodzaj zamontowanych okien. Nie należy też stosować podejścia, że jeśli zawyżymy moc źródła ciepła, czyli kotła to od przybytku głowa nas nie rozboli niestety przewymiarowanie kotłów gazowych czy olejowych może niekorzystnie wpłynąć na pracę takiego kotła i na jego wytrzymałość w czasie.

Kolejny błąd przy wykonywaniu instalacji, dość powszechnie występujący, to występowanie zbyt dużego ciśnienia dyspozycyjnego. Niestety to dość poważny w skutkach błąd, powszechnie spotykany. Chodzi tu bowiem o szybkość, z jaką woda płynie w instalacji. W przypadku, gdy ta prędkość jest zbyt duża, wytwarzany jest hałas w elementach regulacyjnych instalacji, w tym także w zaworach grzejników, które znajdują się przecież w mieszkalnej części domu. Na etapie projektu instalacji co należy zatem najpierw dobrze policzyć przepływy.

Projektując i wykonując instalacje centralnego ogrzewania należy również brać pod uwagę to, że nie każdy grzejnik będzie się nadawał do konkretnej instalacji. Niewłaściwe dobranie grzejników będzie wynikało z uprzedniego błędnego oszacowania mocy źródła ciepła. Problem będzie tu polegał na przewymiarowaniu grzejników, które niestety najczęściej nie będzie równomierne. Jeśli by było jakimś trafem, wówczas błąd można skorygować przez zmianę ustawień parametrów pracy instalacji. Jeśli jednak problem będzie dotyczył tylko niektórych pomieszczeń, będziemy mieli poważny problem. Parametry, które będą wymagały naprawy to temperatura wody zasilającej, wody powrotnej oraz powietrza w pomieszczeniu. Warto mieć na uwadze również to, że przepisy unijne narzuciły swoją normę odnośnie wydajności grzejników, a w Polsce funkcjonuje równolegle stara norma, według której wydajność jest pozornie zawyżona, chociaż tak naprawdę jest taka sama. Należy mieć to na uwadze wybierając grzejniki fakt, według której normy podano wartości parametrów.

W przypadku grzejników problemem może być nie tylko przewymiarowanie, ale również błędy podczas montażu i samej eksploatacji grzejnika. Jeśli zajdzie pierwsza z okoliczności czyli grzejnik zostanie źle zamontowany, czyli przewody centralnego ogrzewania zostaną do niego źle podłączone, nastąpi spadek wydajności cieplnej grzejnika nawet o jedna trzecią od wartości podawanej przez producenta. Gdy dojdzie do takiej sytuacji z błędnym podłączeniem grzejnika, a jest on wyposażony w termostat, wówczas dodatkowym objawem nieprawidłowości będzie denerwujące, częste stukanie.

W przypadku problemów eksploatacyjnych najczęściej przyczyną jest nieprawidłowa regulacja grzejnika. We wkładce termostatycznej grzejnika znajdują się tzw. nastawy, które muszą mieć ustawione wartości zgodnie z projektem. Niewłaściwe działanie może być również spowodowane źle dobraną głowicą termostatyczną. Objawia się to wówczas w ten sposób, że bolec wkładki termostatycznej nie jest do końca wciskany i chociaż głowica jest przestawiana na pozycję zamkniętą, czynnik grzewczy nadal przepływa. Dodatkowo często problemem jest montaż niewłaściwych grzejników w pomieszczeniach o podwyższonym stopniu wilgotności, takich jak łazienka czy kuchnia.

I na zakończenie problem domorosłych projektantów czyli samowolne, nieskonsultowane z fachowcem zmiany w projekcie. Często nawet drobne odstępstwa mogą skutkować nieprawidłową pracą całej instalacji, a naprawa niektórych błędów może być bardzo pracochłonna i kosztowna, jeśli nie niemożliwa.

Author: e-dom.eu

Podobne posty