Koszt zakupu mieszkania

Przeprowadzając transakcję kupna – sprzedaży mieszkania należy liczyć się z tym, że obie strony umowy zostaną obciążone różnymi kosztami z tą transakcją związanymi.’, ‚ Główny koszt zakupu mieszkania po stronie sprzedającego to podatek dochodowy. Występuje on, gdy nieruchomość jest sprzedawana przed upływem pięciu lat od jej nabycia przez sprzedającego, a podstawą do jego określenia jest przychód z tytułu tej sprzedaży. Ważne przy tym jest to, że ów przychód czyli uzyskaną cenę ze sprzedaży pomniejsza się o koszty uzyskania tego przychodu.

Przychód, czyli cena sprzedaży musi być określona zgodnie z cenami rynkowymi. Nie można jej zaniżać w celu zmniejszenia podatku, ponieważ jeśli Urząd Skarbowy stwierdzi, że cenę zaniżono, określi swoją, która będzie podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z ustaloną tabelą. Koszty z kolei to koszty sprzedaży, cena nabycia oraz nakłady na remont wykonane w trakcie posiadania lokalu mieszkalnego. Różnica między przychodem a kosztami to dochód, który w powyższej sytuacji jest opodatkowany według stawki 19%.

Co wpływa na koszt zakupu mieszkania?

Zgodnie z przepisami podatkowymi mamy do czynienia z trzema grupami kosztów. W pierwszej kolejności są to koszty odpłatnego zbycia, a więc najczęściej wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, w celu sfinalizowania transakcji – np. wycena nieruchomości, prowizja pośrednika w obrocie nieruchomościami, ogłoszenia o sprzedaży w mediach, opłaty notarialne, opłaty sądowe. Druga grupa kosztów to udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia. Natomiast trzecia, to udokumentowane nakłady, które przyczyniły się do podniesienia wartości nieruchomości, a zostały poniesione w trakcie posiadania tej nieruchomości. Dowodem poniesienia tego typu wydatków są tylko i wyłącznie faktury VAT lub potwierdzenia opłat publicznoprawnych. Kosztem, który w interpretacjach organów podatkowych z reguły nie są uznawane jako pomniejszające przychód ze zbycia nieruchomości, to odsetki od kredytu mieszkaniowego. Można natomiast ująć w kosztach, a konkretnie do ich podwyższenia, współczynnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacja taka znacząco zwiększa koszt zakupu mieszkania.

Większość kosztów transakcji kupna – sprzedaży lokalu mieszkalnego ponosi jednak kupujący, bez względu na to, czy korzysta z usług pośrednika obrotu nieruchomościami, czy bierze udział w transakcji na własny rachunek.W tym zakresie do kosztów należą koszty notarialne, podatkowe oraz inne. Do ostatniej kategorii należy zaliczyć przede wszystkim koszty pośrednictwa. Najczęściej prowizja takiego biura wynosi od 2 do 3% wartości nieruchomości. Z kolei koszt usług notariusza, jest związany z bezwzględnym obowiązkiem sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i to najczęściej dwukrotnie – przy zawieraniu umowy przedwstępnej, a następnie umowy przyrzeczonej.

Taksa notarialna jest naliczana w akcie notarialnym, podobnie jak podatek od czynności cywilno – prawnych i koszty wpisu zmian w księdze wieczystej lub koszty założenia księgi jeśli taka nie była wcześniej utworzona. Na szczęście dla kupujących, notariusze nie mogą kształtować swoich taks w sposób całkowicie dowolny, ponieważ ustawowo zostały określone maksymalne stawki. Oznacza to równocześnie, że można opłaty negocjować, uzyskując kwoty niższe niż stawka maksymalna wskazana prawem. Do ustalonej taksy dolicza się VAT według stawki 23%. W zależności od rodzaju czynności, a dokładnie rodzaju umowy jaka jest sporządzana, taksa notarialna wynosi połowę stawki. Ma to miejsce w przypadku wspomnianych wyżej umów przedwstępnych, jak również w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy sprzedaży działki budowlanej.Jak już wspomniano, w akcie notarialnym sprzedaży lokalu mieszkalnego notariusz nalicza od razu podatek od czynności cywilno – prawnych. W przypadku nieruchomości jego wysokość to 2% wartości nieruchomości. Podobnie jak w przypadku opłat notarialnych, podatek ten stanowi obciążenie kupującego. Kolejny koszt zakupu mieszkania jest związany z kwestiami sądowymi, a konkretnie z księgami wieczystymi. Notariusz na podstawie sporządzonego aktu notarialnego kieruje do sądu wniosek o wpis w księdze wieczystej, ewentualnie o jej utworzenie, jeśli nie była do tej pory dla lokalu prowadzona.

Wśród dodatkowych kosztów zakupu nieruchomości można jeszcze wymienić np. koszt wpisania hipoteki w księdze wieczystej, jeśli nabywca zaciągnął kredyt pod zastaw nieruchomości, przeznaczony na jej zakup.

Author: e-dom.eu

Podobne posty