Ogrzewanie gazem

Budując dom, każdy inwestor staje przed wyborem, jaki system ogrzewania zastosować. Dobrym rozwiązaniem – wygodnym, choć nie koniecznie tanim, może być ogrzewanie gazem.’, ‚Rozwiązaniem idealnym na terenach gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej, czyli gazu ziemnego, ogrzewanie gazem płynnym jest rozwiązaniem idealnym, szczególnie jeśli nie ma się czasu, siły lub ochoty na ciągłe dokładanie paliwa do pieca. System ten bowiem nie wymaga zbyt wiele obsługi ani rozpalania ognia.

Gaz płynny to paliwo otrzymywane w trakcie procesu rafinacji ropy naftowej, w efekcie której otrzymywany jest najczęściej propan i butan, które mają zdolność skraplania się w temperaturze otoczenia. W postaci płynnej można go łatwo magazynować w specjalnych butlach lub zbiornikach, jeśli ma służyć do ogrzewania domu. W klimacie panującym w Polsce stosuje się czysty propan, ze względu na lepsze parametry, a mianowicie zdolność odparowywania w temperaturze do -42 stopni C. Gaz płynny można stosować zarówno w przypadku nowobudowanych, jak i już istniejących domów, tym bardziej jeśli możemy przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości do naszej posesji zostanie doprowadzona instalacja gazu ziemnego. W większości przypadków, do ogrzania domu jednorodzinnego wystarczający jest zbiornik o pojemności 2700 litrów, a zgromadzone w nim paliwo wystarczy na kilka miesięcy grzania.

Jak zatem działa ogrzewanie gazem na gaz płynny? Gaz płynny jest zgromadzony w zbiorniku pod ciśnieniem, a pobieranie ciepła z otoczenia powoduje parowanie gazu, na skutek czego wytwarza się ciśnienie w zbiorniku, a następnie gaz przepływa do instalacji, zasilając wszystkie urządzenia, przy jednoczesnej redukcji ciśnienia wedle zaleceń dla poszczególnych urządzeń. Zastosowanie ogrzewania zasilanego gazem płynnym ma bardzo wiele zalet, które wymieniamy poniżej:

 • bezobsługowość i komfort użytkowania co daje dużą wygodę,
 • możliwość gwarancji ceny na rok,
 • ekologiczność paliwa dzięki czystemu spalaniu, bez wydzielania się pyłów i związków siarki,
 • mniejsza emisja tlenków azotu i dwutlenku węgla,
 • możliwość płatności miesięcznej za faktyczne zużycie paliwa, a więc brak dużego, jednorazowego wydatku,
 • uniwersalność – możliwość doprowadzenia paliwa do kuchenki, możliwość podgrzewania wody,
 • nie wymaga dodatkowego pomieszczenia na kotłownię,
 • nie wymaga magazynowania paliwa w domu, co daje oszczędność miejsca i pozwala zachować czystość,
 • pełny serwis instalacji przez dostawcę,
 • niezależność od sieci,
 • wyższa w porównaniu do gazu ziemnego wartość opałowa gazu płynnego,
 • mniejsza ilość zanieczyszczeń stałych z procesu spalania.

Można powyższe zalety rozpatrywać również w odniesieniu do innych rodzajów paliw stosowanych do ogrzewania domów. I tak w porównaniu z gazem ziemnym, gaz płynny ma około półtora raza większą wartość opałową, od paliw stałych jest wygodniejszy w użyciu, jego proces spalania jest całkowicie kontrolowany i nie wymaga stałej obsługi. Dodatkowo spaliny są czyste, nie ma też pozostałości po spalaniu. W stosunku do oleju opałowego spalanie gazu ma tę zaletę, że jest bezzapachowe, do tego nie jest magazynowany jak olej w domu. Natomiast w porównaniu z energią elektryczna, koszty ogrzewania gazem są niższe.

 

Podstawową wadą ogrzewania gazem płynnym jest jego cena. Drugim minusem jest konieczność wygospodarowania miejsca na zbiornik naziemny lub podziemny oraz uzupełniania paliwa. Ze względu na koszt instalacji (około kilku tysięcy złotych) oraz wysokie koszty eksploatacji, przewyższające znacznie ogrzewanie np. gazem ziemnym, decyzja o takim sposobie ogrzewania nie jest decyzja szybką i oczywistą, jednak niekiedy jedyną słuszną do zastosowania w danym budynku i na danym terenie.

Najważniejsze przy tym jest bezpieczeństwo użytkowania tego typu paliwa. Przede wszystkim nie należy samodzielnie montować instalacji i podłączać zbiornika – należy to zlecić fachowym firmom. Najczęściej niebezpieczeństwo związane z charakterem paliwa do ogrzewania domu wynika z popełnianych przez użytkowników błędów, takich jak montaż instalacji niezgodnie z projektem lub wykonanie ich samodzielnie, bez fachowców, napełnianie zbiorników gazem z podejrzanych źródeł.Dodatkowym zabezpieczeniem zbiorników jest ich pokrycie specjalną antykorozyjną powłoką w białym kolorze, która jednocześnie odbija promieniowanie słoneczne chroniąc zbiornik przed nadmiernym nagrzaniem.

Zbiornik, jeśli działka jest nieogrodzona, powinien mieć własne ogrodzenie, a w pobliżu instalacji należy zawiesić tabliczki ostrzegawcze o zagrożeniu pożarem lub wybuchem. Należy również pamiętać, aby dojazd do zbiornika nie był utrudniony – zarówno w związku z koniecznością jego napełniania, jak i z powodu ewentualnego dojazdu w razie potrzeby straży pożarnej czy okresowej, obowiązkowej rewizji zewnętrznej i wewnętrznej. Ponadto każdy zbiornik posiada zawory bezpieczeństwa przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz zawór odcinający gaz ze zbiornika w przypadku uszkodzenia rurociągów.

Instalowane jest także zabezpieczenie przed przepełnieniem – maksymalny stopień napełnienia zbiornika to 85 % jego objętości.Jednym z elementów instalacji grzewczej, jak w przypadku innych paliw jest kocioł. Jeśli jego moc jest poniżej 30kW, nie wymaga on instalacji w osobnym przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu – można go umieścić w kuchni lub łazience. Zasady dotyczące odpowiedniej kubatury pomieszczeń są takie same jak dla gazu ziemnego, jednak różnica jest w wentylacji – w związku z większym od powietrza ciężarem właściwym gazu płynnego. Jeśli kocioł ma otwartą komorę spalania, strumień nawiewanego powietrza musi być większy niż wywiewanego.

I na zakończenie kilka wskazówek odnośnie prawidłowej lokalizacji zbiornika z gazem płynnym przy domu. Przede wszystkim należy go zlokalizować daleko od studzienek i kanalizacji, na płaskim terenie, na powierzchni pokrytej żwirem, z dala od materiałów łatwopalnych. Jeśli cysterna z gazem płynnym do napełnienia zbiornika będzie musiała wjechać na działkę, należy zapewnić odpowiedniej wytrzymałości dojazd – odpowiednio utwardzony.

Author: e-dom.eu

Podobne posty