Pompy cieplne

Pompy cieplne wykorzystują podczas pracy różnicę temperatur, odwracając kierunek przepływu ciepła. ‚, ‚Wymuszają one przepływ ciepła w zamkniętym obiegu. Proces ten może odbywać się za pomocą energii mechanicznej dostarczonej z zewnątrz lub energii cieplnej. Energia mechaniczna wykorzystywana jest przez pompy ciepła sprężarkowe, zaś cieplna przez pompy absorpcyjne.

Zadaniem pompy ciepła jest m.in. ogrzewanie budynku, podgrzewanie wody, zarówno użytkowej jak również np. basenowej, jak też chłodzenie budynku.

Pompy cieplne – zasady działania

W pompach ciepła zastosowany jest obieg Carnota, czyli obieg termodynamiczny – proces ten polega na podwyższaniu temperatury przy pomocy sprężania powietrza. Przykładem takiego procesu jest chociażby pompka wykorzystywana do pompowania opony rowerowej, która podczas pompowania rozgrzewa się. Pompy ciepła sprężają ciepło pobrane z gruntu, wody lub powietrza. W wyniku tego powstaje dość ciepła do ogrzania pomieszczeń lub też wody.

Jak działają pompy cieplne:
1 – pobór ciepła z otoczenia odbywający się w dolnym obiegu. Energia cieplna pobierana jest z gruntu, wody lub powietrza, poprzez czynnik płynący w wężownicy– niezamarzającą ciecz, którą najczęściej jest mieszanina wody i alkoholu lub glikolu.
2 – następnie odbywa się przekazanie ciepła do zimnego czynnika chłodniczego – obecnie, ze względu na ochronę środowiska stosowane są najczęściej freony hydrofluorowęglowodorowe (HFC). Po podgrzaniu i odparowaniu, czynnik staje się gazem.
3 – kolejnym etapem jest sprężenie gazu przez sprężarkę, w wyniku czego podniesiona zostaje jego temperatura. Powstałe w ten sposób ciepło, zostaje przekazane w skraplaczu do systemu centralnego ogrzewania budynku.
4 – Skroplony gaz obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę, po przejściu przez zawór rozprężający. Następnie przepływa do parownika – tam ponownie odbywa się odbiór ciepła od czynnika z dolnego źródła.
W ten sposób proces rozpoczyna się ponownie.
Główne elementy wchodzące w skład pompy ciepła:
– parownik – następuje w nim wymiana ciepła oraz odparowanie czynnika chłodzącego,
– sprężarka – podgrzewa gaz,
– skraplacz- przekazuje ciepło do systemu centralnego ogrzewania,
– zawór rozprężny – umożliwia obniżenie ciśnienia gazu i regulację przepływu.

Author: e-dom.eu

Podobne posty