Problemy z uciążliwym sąsiadem

Wielu inwestorów decydując się na budowę własnego domu marzy o życiu w pięknym miejscu, z dala od zgiełku miasta, w otoczeniu przyrody i w zgodzie z nią, a także nieuciążliwymi sąsiadami… Taka sytuacja to wręcz idylliczne, sielankowe wyobrażenie o własnym domu. O ile przyroda może nam sprzyjać w realizacji naszych marzeń, o tyle sąsiedztwo innych mieszkańców okolicy może niestety okazać się niezbyt fortunne. Jeśli trafimy na spokojnego, komunikatywnego sąsiada, to pozostaje tylko pozazdrościć. Jednak w rzeczywistości zdarza się, że sąsiad przysparza wielu problemów zarówno natury prawnej, jak i psychologicznej.

Problemy z uciążliwym sąsiadem bywają różne. Zdarzają się sytuacje, że sąsiad lubi głośna muzykę, urządza ciągle imprezy towarzyskie w swoim ogrodzie, które przeciągają się do późnej nocy, ale także może np. prowadzi uciążliwą działalność gospodarczą, budowę czy remont, które trwają w nieskończoność, albo tak podniósł działkę, że cała woda spływa na przylegające do jego terenu ziemie.< Tę ostatnia kwestię regulują przepisy prawa wodnego, które mówi, że jeśli sąsiad podnosi teren swojej posesji doprowadzając do tego, że woda deszczowa z niej spływająca zalewa inną działkę, można żądać przywrócenia stanu poprzedniego albo wykonania urządzeń, które tak będą odprowadzały deszczówkę, że nie będzie wyrządzała szkód sąsiadom. Niekiedy można również występować o odszkodowanie. W szczególności chodzi tu o sytuację, kiedy zmieniony zostanie stan wody w gruncie, w tym kierunek odpływu wody deszczowej na sąsiednie grunty. Jeśli już dojdzie do naruszenia prawa, w pierwszej kolejności można żądać przywrócenia stanu poprzedniego, czyli przeprowadzić niwelację terenu. Jeśli jest to niemożliwe z jakiś powodów, można zażądać zainstalowania urządzeń zapobiegających szkodzie, jak np. przewodów melioracyjnych. Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy działa ma zwykły poziom, jednak woda deszczowa spływa w taki sposób, że zalewa działkę sąsiadów. Prawo narzuca w takiej sytuacji obowiązek usunięcia przeszkód i wprowadzenia zmian w odpływie wody. Inną, skomplikowaną sytuacją jest taka, kiedy sąsiad rozbudował dom bez zgody właściciela działki przylegającej. Jeśli sąsiad rozbudowuje budynek, musi zastosować się do obowiązujących przepisów w większości przypadków taka rozbudowa wymaga pozwolenia na budowę. Wobec tego do granicy działki sąsiada nie może przylegać, np. położony na piętrze taras, z którego sąsiad będzie miał widok na całą posesję przyległą, włącznie z zaglądaniem sąsiadom w okna. Zaburzałoby to ich prawo do prywatności. Nie ma tu również znaczenia czy sąsiad poszkodowanej działki wyraził zgodę na taką zabudowę, czy też nie decydujące są tu przepisy prawa. Oczywiście sąsiadów należy powiadomić o wydanej przez organ decyzji, jeśli budynek będzie oddalony o mniej niż trzy metry w przypadku ścian bez otworów od granicy działki. Kolejną uciążliwością dla sąsiadów może stać się przedłużający w nieskończoność remont domu. Zgodnie z przepisami, może on bowiem hałasować przy remoncie czy na budowie w godzinach dziennych czyli między szóstą rano a dwudziestą drugą wieczorem. Na niewiele tu się zda interwencja straży miejskiej czy policji najlepiej samemu spróbować porozumieć się z sąsiadem, ustalić ograniczenie prac tak, aby nie trzeba było znosić uciążliwości przez kilkanaście godzin dziennie.

e-dom.eu