Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jeśli chcemy wybudować dom, ale mamy ograniczone finanse i nie stać nas na zakup działki, warto pomyśleć o zakupie działki rolnej z możliwością przekształcenia działki rolnej na budowlaną. Przed zakupem danej działki rolnej powinniśmy w pierwszej kolejności w Urzędzie Gminy sprawdzić wszelkie informacje na jej temat działki budowlane w ogłoszeniach nieruchomości.

Najważniejszy jest tu plan zagospodarowania przestrzennego, określający przeznaczenie działki. Sprawa się znacznie komplikuje jeśli w gminie nie ma takiego planu. Może się bowiem okazać, że na takiej działce nie można budować, lub że w pobliżu będzie przebiegała obwodnica czy linie wysokiego napięcia. W takim przypadku musimy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Należy pamiętać, że wybrana przez nas działka musi spełniać pewne normy, a mianowicie musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia budynku do kanalizacji, wodociągu, sieci elektrycznej oraz gazowej. Istotne jest tu również dobre sąsiedztwo. Znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie działka powinna być już zabudowana lub przynajmniej powinna mieć już wydane warunki zabudowy.

Aby móc wybudować budynek mieszkalny na gruncie rolnym, należy przede wszystkim działkę odrolnić. Możliwe jest to jedynie wtedy, gdy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego. Odrolnienie działki polega na zmianie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z rolnej na budowlaną. W tym celu należy złożyć wniosek i zmianę przeznaczenia gruntu – powinien on zawierać precyzyjne określenie położenia działki oraz opisany cel jej przeznaczenia. Pismo takie kierujemy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie ma niestety ściśle określonego terminu, w którym wniosek taki zostaje rozpatrzony.

Przekształcenie działki rolnej

Po uzyskaniu zgody na odrolnienie ziemi należy wystąpić do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego, z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć:
– akt notarialny lub wpis z księgi wieczystej, potwierdzający prawo własności
– wypis z planu zagospodarowania
– wypis z rejestru gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej
– mapę działki wraz z projektem jej zagospodarowania oraz zaznaczonym terenem, który ma zostać wyłączony z produkcji rolnej

Dopiero po rozpatrzeniu takiego wniosku i otrzymaniu zgody, można się starać o pozwolenie na budowę.

Łatwiejszym sposobem jest zabudowa siedliskowa. Rozwiązanie to jest przeznaczone głównie dla rolników. Zabudowa siedliskowa związana jest bowiem z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W skład takiej zabudowy może wchodzić budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

Author: e-dom.eu

Podobne posty