Szambo betonowe

Kiedy na terenie gdzie budujemy dom nie ma kanalizacji, ścieki gromadzi się w szambach czyli specjalnych zbiornikach do tego przeznaczonych. Mogą one być dwojakiego rodzaj wykonane tradycyjnie z betonu lub też nowocześniej, z tworzyw sztucznych.
Szambo betonowe może być wykonane na miejscu ich budowy lub też z wcześniej przygotowanych elementów gotowych czyli prefabrykatów. Montaż jest trudniejszy niż szamba z tworzywa, ale za to efekt jest lepszy głownie w postaci większej trwałości i wytrzymałości, dzięki której nie ma potrzeby wzmacniania zbiornika. Budowa szamba wymaga załatwienia stosownych formalności, które warto załatwić w tym samym czasie co pozwolenie na budowę. Nie jest wymagane do tego pozwolenie na budowę, jednak na miesiąc przed rozpoczęciem montażu szamba trzeba dokonać zgłoszenia tego faktu do urzędu gminy lub starostwa powiatowego, do wydziału architektury wraz z projektem wyrysowanym wraz z mapą sporządzoną przez geodetę. Jeśli nie będzie żadnych uwag do projektu szamba i jego umiejscowienia, można po upływie tego terminu przystąpić do prac.

Najpierw powinniśmy zadać sobie pytanie jak wielkie szambo betonowe powinniśmy posiadać? Przyjmuje się, że zbiornik powinien pomieścić ścieki zgromadzone w ciągu od dziesięciu do czternastu dni. W dłuższym okresie bowiem ścieki zaczną fermentować. Szacuje się, że na osobę przypada między 150 a 200 litrów ścieków dziennie. Wówczas na czteroosobową rodzinę wystarczy szambo betonowe o pojemności 8m3 aby było opróżniane w zadanym czasie. Sugeruje się często aby montować szambo o pojemności odpowiadającej wielkości beczki samochodu firmy świadczącej usługi asenizacyjne na danym terenie.

Gdy wielkość szamba jest już ustalona, podobnie jak metoda jego budowy na miejscu czy z gotowych elementów) oraz gdy dokonaliśmy już zgłoszenia budowy i nie było uwag ze strony władz, można przystąpić do budowy. Pierwszym etapem robót będą oczywiście prace ziemne czyli wykonanie wykopu. Jeśli szambo betonowe ma być zbudowane z kręgów bezdennych, wykop należy wykonywać jednocześnie z zagłębianiem kolejnych kręgów tej konstrukcji. Łatwość przygotowywania wykopu zależy od rodzaju gruntu, w którym jest wykonywany. Idealnym rozwiązaniem jest tu grunt niespoisty  piaski, żwir, pospółka. Kłopoty z kolei mogą sprawiać grunty twarde i zwarte, jak na bazie gliny czy iłów. Wykonując wykop należy również mieć na uwadze odpowiednie jego zabezpieczenie na wypadek dużego nasilenia opadów atmosferycznych, aby nie zniweczyć rozpoczętych prac.

Wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowych zbiorników, które charakteryzują się prostotą montażu i dużą wytrzymałością i szczelnością. Jedyny kłopot z nimi to ich ciężar i związane z nim trudności w transporcie i umiejscowieniu w wykopie. Najczęściej jednak ciągle w przypadku szamb betonowych spotyka się takie, które są zbudowane z kręgów. Mają wielki atut w sensie ekonomicznym, ponieważ są najtańszym rozwiązaniem, jednak najmniej dokładnym gdyż zdarzają się tu problemy z zachowaniem ich szczelności. Do tego relatywnie mało ważą, można je z łatwością przetransportować i zamontować w wykopie, który nie musi być bardzo głęboki. Ze względów ekonomicznych lepiej jest zamontować dwa wyższe kręgi niż np. trzy niższe, ponieważ każda komora musi mieć osobny osprzęt w postaci uszczelek czy rur, a to podwyższa koszty wykonania takiego szamba.

Trzecia metoda wykonania szamba betonowego po metodzie z prefabrykatów i kręgów, to wylewanie szamba na miejscu montażu. Zaletą jest tu możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb, ponieważ jest przygotowywany na nie projekt. Jest dobrym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie jest problem z umiejscowieniem szamba takie wylewane na miejscu może być bowiem usytuowane nawet pod powierzchnią podjazdu dla samochodów. Czas budowy takiego szamba ma związek głownie z czasem wiązania betonu i wynosi około dwóch tygodni.

Posadowienie zbiornika, bez względu na to jaka metoda zostanie wybrana, to zaledwie pierwszy krok w budowie szamba. Trzeba bowiem doprowadzić do niego ścieki. Każde szambo betonowe musi mieć specjalny otwór z nadbudową, która sięga do powierzchni terenu i jest zamykana od góry klapą. Otwór ten służy do opróżniania zbiornika i kontrolowania poziomu ścieków. Dla bardziej przezornych, niechcących przegapić momentu, kiedy szambo jest zapełnione, dobrym rozwiązaniem jest montaż sygnalizatora poziomu ścieków w formie mechanicznej czyli jako pływak lub elektronicznej zawierającego czujnik w zbiorniku i sygnalizator na jego zewnętrznej stronie. Dodatkowym elementem szamba powinno być także jego odpowietrzenie.

Jak ścieki transportowane są na linii budynek szambo? Otóż służy do tego specjalny przewód kanalizacyjny.
Podsumowując, szambo betonowe może mieć trzy formy z prefabrykatów, z kręgów i budowane na miejscu budowy. Zawsze trzeba wykonać na nie wykop i wykonać doprowadzenie między budynkiem a zbiornikiem. Szambo betonowe jest zdecydowanie bardziej solidne niż szamba z tworzywa sztucznego. Jeśli nad zbiornikiem przewiduje się spore obciążenia, jak np. wjazd lub miejsce postojowe dla samochodów warto zastosować właśnie rozwiązanie z betonu. Dodatkowym atutem jest tu również cena koszty wykonania szamba betonowego są dużo niższe niż szamba plastikowego.

Author: e-dom.eu