Woda w domu

Jednym z uroków budowy własnego domu jest podjęcie szeregu decyzji dotyczących instalacji, materiałów czy nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, które można w domu zastosować, jak np. studnia. Podobnie jest z wyborem źródła wody pitnej. Są dwie możliwości woda z wodociągu lub z własnej studni. Czym zatem się kierować, żeby podjąć decyzję jak najkorzystniejszą dla siebie?

Najprościej jest wówczas, gdy takiego wyboru nie mamy, tzn. gdy w pobliżu naszej działki i budowanego domu nie ma sieci wodociągowej. Jednak gdy ten dostęp jest, nie oznacza to zazwyczaj, że musimy z niego obligatoryjnie skorzystać. Skąd zatem w takiej sytuacji czerpać wodę?

Woda z wodociągu

Rozwiązanie polegające na przyłączeniu się do sieci wodociągowej ma szereg zalet. Przede wszystkim taki sposób dostarczania wody do domu jest wygodny podpisujemy umowę, budujemy przyłącze i gotowe. Omija nas cały szereg prac, jak wykonywanie głębokich wykopów pod studnię. Główną zaletą wody z sieci jest jednak jej czystość dostarczana jest bowiem , a jeśli to konieczne uzdatniona.

Woda taka jest stale badana i spełnia wszystkie normy jako woda pitna, także pod kątem bakteriologicznym. Odpada również zagrożenie potencjalnego zanieczyszczenia na skutek nieszczelności szamba.

Ryzykiem w przypadku podłączenia do sieci wodociągowej jest możliwość wystąpienia tzw. wtórnego zanieczyszczenia wody, w sytuacji gdy nagle zmieni się jej prędkość lub kierunek przepływu. Dodatkowo woda z wodociągów narażona jest na zanieczyszczenie korozją z rur. Dlatego ważną rolę spełnia regularna konserwacja wodociągów.

Woda dostarczana przez wodociągi podlega uzdatnianiu, a to wiąże się z możliwością zawartości w niej chloru, który pogarsza jej walory użytkowe. Jeśli jednak nie stosowano by takiego rodzaju konserwacji, wówczas w osadach powstających w rurach sieci wodociągowej rozwijałyby się bakterie. Jeśli dodatkowo mamy do czynienia z twardą wodą, zagrożeniem jest odkładający się w instalacji wodociągowej kamień, który ma również wpływ na działanie urządzeń powiązanych z instalacją wodną, jak wszelkiego typu podgrzewacze wody i termy. Rozwiązaniem może być zainstalowanie bezpośrednio za wodomierzem filtra, który zatrzyma ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne.

Podsumowując niewątpliwe zalety wody z sieci wodociągowej to jakość spełniająca normy pod względem bakteriologicznym, brak zanieczyszczeń ściekami z szamb, brak konieczności odżelaziania. Z kolei wadą jest smak wody nie zawsze idealny, w dużej mierze w związku z dezynfekowaniem jej np. chlorem, wysokie koszty związane ze zużyciem wody, czasowe przerwy w dostawie wody w związku z awariami czy pracami konserwacyjnymi. Dodatkowo w wykonanie przyłącza trzeba sporo zainwestować zarówno pieniędzy jak i czasu, głównie przez konieczność zgromadzenia niezbędnych dokumentów.

Woda z własnej studni

Jak już wyżej wspomniano, jest to rozwiązanie jedyne możliwe do zastosowania gdy w pobliżu nieruchomości nie ma sieci wodociągowej. Dlaczego jednak inwestorzy decydują się na studnię w sytuacji gdy taka sieć jest? Pierwszą zaletą studni jest brak opłat za wodę. Jednak z drugiej strony ponosimy koszty eksploatacji studni, a więc prądu używanego przez pompę oraz uzdatniania wody co należy robić regularnie. Może się również zdarzyć, że mimo własnej studni trzeba z wody korzystać oszczędnie, bo na danym terenie obowiązują obostrzenia związane z ochroną środowiska w tym zakresie.

Jak już wspomniano, kosztem posiadania i korzystania z własnej studni jest konieczność uzdatniania w niej wody. Jeśli nie będzie się tego robiło, wówczas razem z wodą będziemy dostarczać organizmowi szkodliwych dla zdrowia substancji organicznych.

Jaki rodzaj studni będzie najlepszy? Zależy to przede wszystkim od tego, na jakiej głębokości znajduje się warstwa wodonośna. Jeśli jest ona zlokalizowana zaledwie kilka metrów pod powierzchnią ziemi, wówczas wystarczy budowa studni kręgowej. Jednak gdy głębokość ta przekroczy 7-8 metrów, buduje się studnie wąskorurowe tzw. abisyńskie), a jeśli jeszcze głębiej na poziomie kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią studnie głębinowe, nazywane inaczej wierconymi. Dodatkową komplikacją przy budowie studni, poza koniecznością kopania lub wiercenia na dużą głębokość jest znalezienie na działce wody dobrej jakości. Najprościej popytać obecnych mieszkańców okolicznych zabudowań pozwoli to ustalić jaki typ studni jest najpopularniejszy na danym ternie, a co za tym idzie na jakiej głębokości zalega warstwa wodonośna. Można także poczynić obserwację terenu  jeśli w pobliżu płynie rzeka, czy są zlokalizowane stawy czy jeziorka, o wodę do studni będzie trudno. Jeśli żadna z metod nie da rezultatu, należy skorzystać z pomocy specjalisty, który przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i metod określi umiejscowienie warstwy wodonośnej, a co za tym idzie rodzaju studni. W szczególnych przypadkach może się zdarzyć, że niezbędne będą próbne odwierty.

W związku z równego typu zagrożeniami dla jakości wody ze studni, należy poddawać ją regularnym badaniom najlepiej przynajmniej raz w roku, mimo, że nie ma takiego obowiązku warto jednak zadbać o własne bezpieczeństwo.

W przypadku budowy studni należy mieć jeszcze na uwadze niezbędne odległości od rożnych urządzeń i miejsc na działce. Wymagane odległości to:

  • minimum 5 m od granicy działki lub studni wspólnej na granicy dwóch działek,
  • minimum Targi i Wydarzenia 5 m od rowu przydrożnego,
  • 15 m od wszelkiego rodzaju szamb, kompostowników, budynków inwentarskich,
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu,
  • 70 m od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie oraz utwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Ciekawym rozwiązaniem dla inwestorów zastanawiających się nad wyborem źródła wody w domu może być jednoczesne korzystanie z przyłącza do sieci wodociągowej oraz własnej studni. Często takie dwa rozwiązania funkcjonują równocześnie w sytuacji gdy na danym ternie wodociąg zaczął funkcjonować później niż wybudowano na nim domy. Studnia jest rozwiązaniem awaryjnym, zapasowym na wypadek czasowych przerw w dostawie wody z wodociągu. Można jej też używać np. do celów gospodarskich, jak podlewanie roślin, co pozwoli na oszczędności finansowe. Warto nawet pokusić się o doprowadzenie takiej wody do spłuczek toalet czyniąc kolejna oszczędność.

Warunkiem łącznego stosowania studni i wodociągu jest odpowiednie wykonanie instalacji, w taki sposób, aby woda wodociągowa nie mieszała się z dostarczaną ze studni, bo groziłoby to zanieczyszczeniem wody pitnej. Można zastosować tzw. instalację dualną czyli osobne rury do urządzeń zasilanych wodą ze studni i osobne na tę z wodociągów. To oczywiście nie jest tanim rozwiązaniem. Można również doprowadzać wodę z obu źródeł do jednego wspólnego zbiornika, a dalej dopiero rurami do instalacji. W reszcie można zainstalować zawór antyskażeniowy, rozwiązanie dopuszczalne przez większość zakładów wodociągowych.’,

Author: e-dom.eu

Podobne posty