Nadzór budowlany – zadania

Aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób przebiega proces budowlany i jakie organy mogą nadzorować należy jeszcze wskazać postanowienia prawne i zasady pracy państwowego nadzoru budowlanego jako organu kontroli zewnętrznej.

podejmując się inwestycji budowlanych należy liczyć się z wieloma zastrzeżeniami, które spotkają potencjalnego inwestora. nawet po ich spełnieniu i następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, można spodziewać się kolejnych obostrzeń, które służą przede wszystkim zabezpieczeniu miejsca budowy, robotników, inwestora i wszelkich innych osób przed ewentualnymi skutkami błędnego wykonawstwa, względnie niespełnienia podstawowych norm i przepisów bezpieczeństwa.

Inwestor posiadający pozwolenie na budowę najczęściej rozpoczyna pracę w jak najszybszym czasie, aby wypełnić czas, przez jaki ważne jest pozwolenie w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie. Dodatkowymi aspektami tego typu postępowania jest kwestia podjęcia prac w czasie bezpośrednim po uzyskaniu zezwolenia, aby móc skorzystać z możliwych odliczeń podatkowych, jakie funkcjonują w danej chwili. Bywa jednak i tak, że inwestor nie spieszy się z rozpoczęciem prac i otwiera budowę dopiero w rok po uzyskaniu koniecznych potwierdzeń formalnych lub też w jeszcze późniejszym czasie.

Tego typu sytuacje, jak wymienione wpływają często niekorzystnie na poziom wykonywanych prac, ich bezpieczeństwo i zgodność z wymogami norm i przepisów budowlanych. Osoba zbyt szybko rozpoczynająca pracę nie przygotowuje się do niej należycie pomijając często istotne kwestie, jakie konieczne są do spełnienia w celu prawidłowego funkcjonowania wszystkich osób biorących udział w pracach budowlanych. Z kolei zbyt późne rozpoczęcie działań może być o tyle niekorzystne, że przez czas od uzyskania zezwolenia do faktycznego rozpoczęcia budowy mogą zmienić się warunki otoczenia, atrakcyjność terenu, czy też w końcu jego wewnętrzne uwarunkowania wpływające na aktualność wydanych zezwoleń.

Stąd też instytucja nadzoru budowlanego, którego zadaniem jest bieżące kontrolowanie wykonalności prac w perspektywie przyszłego wizerunku gotowego budynku lub jego zespołu. Nadzór budowlany powstał też po to, aby działania inwestora nie zostały przez jego sąsiadów, uczestników budowy, czy też jakiekolwiek organy administracyjne, uznane za samowolę nie potwierdzoną odpowiednimi pozwoleniami. Nadzór budowlany czuwa nad prawidłowym wykonawstwem wszelkich robót także po to, aby zaoszczędzić problemów inwestorowi, wszystkim podwykonawcom oraz osobom, których dotyczy dana budowa.

Problemy te mogą dotyczyć zachowania odpowiednich odległości, trzymanie się planu inwestorskiego lub też postępowania w toku prowadzonych prac. Jeśli tylko inwestor postępuje zgodnie z wszelkimi wymaganiami, inspekcje te przekonają go tylko co do słuszności podejmowanych działań. Gorsza sytuacja ma miejsce, gdy okazuje się, że czynności przez niego wykonywane nie spełniają określonych wymagań. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie przez inspektorów nadzoru budowlanego odpowiednich środków w celu wskazania prawidłowych kroków, jakie muszą mieć miejsce na budowie .

Szczegółowe zachowania nadzoru budowlanego w toku prowadzonych prac budowlanych określone są poprzez prawo budowlane. Na jego podstawie oznaczyć można jaką funkcję spełnia nadzór w procesie powstawania nowej inwestycji. Jednocześnie należy zaznaczyć, że istnieje także pojęcie nadzoru inwestorskiego, który oznacza nakazane przez właściwy organ administracji terenowej ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, który bezpośrednio czuwa na budowie nad zgodnością wykonawstwa z planami przewidzianego projektu.

Author: e-dom.eu

Podobne posty